TECHNINĖ INFORMACIJA
   Apsaugos aparato ir įvadinio kabelio parinkimas
   Variklio parinkimas
   Laidų ir kabelių skerspjūvių parinkimas
   Kondensatorių parinkimas pagal variklio galią
   Laidininkų skerspjūvių ekonominis parinkimas
   Apsauga nuo prisilietimo ir vandens prie įtampą turinčių srovinių dalių patekimo per apdangalą į elektros įrenginio vidų IP(xx).
    Paieška
  
    PrisijungimasRegistruotis čia

    Mūsų partneriai

E-PARDUOTUVĖ

 
 Versija spausdinimui  Svetaines zemelapis Pirmas puslapis
Laidų ir kabelių skerspjūvių parinkimas


Elektros tinklų laidų ir kabelių skerspjūviai turi būti parenkami, laikantis šių sąlygų:
 
      - Įšilimo nuo elektros srovės
      - Mechaninio atsparumo
      - Įtampos nuostolių
      - Ekonomiško srovės tankio
 
Elektros energijos tiekimo patikimumas priklauso nuo turimo rezervo, taip pat nuo elektros perdavimo linijų, transformatorių ir komutacinės aparatūros pažeidimo tikimybės. Teisingas laidų skerspjūvio parinkimas pagal mechaninį atsparumą - viena iš būtinų patikimumo sąlygų. Pagal mechaninį atsparumą minimalūs leistini kabelių ir laidų skerspjūviai duodami atitinkamose normų lentelėse.
 
 
1 lentelė. Laidų ir kabelių mažiausi leistinieji skerspjūviai

Stacionarioji instaliacija

Grandinės

Laidininkai

Medžiaga

Skerspjūvis mm²

kabeliai ir izoliuoti laidininkai

galios ir apšvietimo grandinės

varis aliuminis

1,5
2,5

signalizacijos ir kontrolės grandinės

varis

0,5 (0,1 prie el.prietaisų)

neizoliuoti laidininkai

galios grandinės

varis aliuminis

10
16

signalizacijos ir kontrolės grandinės

varis

4

 


 
Parenkant elektros tinklo atskirų linijų laidų skerspjūvius pagal laidų įšilimą ir ekonomiškus srovės tankius, reikia žinoti šių linijų apkrovimo sroves. Apskaičiuoti elektros tinklą pagal leistinus įtampos nuostolius galima žinant apkrovimo sroves ir linijų ilgius. Taigi, atliekant skaičiavimus, reikia sudaryti skaičiavimo schemą.
Skaičiuojant trifazius elektros tinklus, visų trijų fazių apkrovimai imami vienodi ir sudaroma vienalinijinė schema.
 
 
2 lentelė. Didžiausi leistini įtampos kritimai laiduose

Laidų paskirtis

Leistinas įtampos kritimas

procentais

voltais prie įtampos

230V

400V

Vidinės apšvietimo arba apšvietimo ir šildymo instaliacijos maitinimo linijos

2

4,6

8,0

Vidinės jėgos ir šildymo instaliacijos maitinimo linijos

3

6,9

12,0

Apšvietimo arba apšvietimo ir jėgos instaliacija
(nuo linijos iki imtuvo)

2

4,6

8,0

Jėgos ir šildymo instaliacija
(nuo linijos iki imtuvo)

3

6,9

12,0

 


 
3 lentelė. Laidų ir kabelių skerspjūvių skaičiavimas

Linija

Laido skerspjūvis prie įtampos kritimo išreikšto

procentais

voltais

Dvigyslė

 


Trigyslė, keturgyslė

 


S - laidininko skerspjūvis, [mm²];
P - galia, [W];    I - srovė, [A];    l -laido ilgis, [m];
γ - laidininko specifinis laidumas (Cu - 57; Al - 34), [m/mm²];
cosφ - galios koeficientas (apšvietimo, apšvietimo-šildymo - 1, jei nėra žinomas - 0,8);
U - įtampa, [V];
ΔU - įtampos kritimas, [V];
ΔU% - įtampos kritimas, [%].

 


 
Parenkant laidų ir kabelių skerspjūvius pagal jų įšilimą, reikia naudotis elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (EĮĮT), kuriuose duodamos leistinos įvairiems laidams ir kabeliams ilgalaikės srovės.
 
 
4 lentelė. Atvirai ir vamzdžiuose tiesiamų iki 1000V įtampos laidų ir srovėlaidžių su gumine ir polivinilchloridine izoliacija leistinoji ilgalaikė srovė

Laido skerspjūvis, mm²

Varinių ir aliumininių laidų leistinoji ilgalaikė srovė, A

Klojamų atvirai

Klojamų viename vamzdyje

Dviejų viengyslių

Trijų viengyslių

Keturių viengyslių

Vieno dvigyslio

Vieno trigyslio

Cu

Al

Cu

Al

Cu

Al

Cu

Al

Cu

Al

Cu

Al

0,5

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,75

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

17

-

16

-

15

-

14

-

15

-

14

-

1,2

20

-

18

-

16

-

15

-

16

-

14,5

-

1,5

23

-

19

-

17

-

16

-

18

-

15

-

2

26

21

24

19

22

18

20

15

23

17

19

14

2,5

30

24

27

20

25

19

25

19

25

19

21

16

3

34

27

32

24

28

22

26

21

28

22

24

18

4

41

32

38

28

35

28

30

23

32

25

27

21

5

46

36

42

32

39

30

34

27

37

28

31

24

6

50

39

46

36

42

32

40

30

40

31

34

26

8

62

46

54

43

51

40

46

37

48

38

43

32

10

80

-

70

-

60

-

50

-

50

-

50

-

16

100

75

85

60

80

60

75

55

80

60

70

55

25

140

105

115

85

100

80

90

70

100

75

85

65

35

170

130

135

100

125

95

115

85

125

95

100

75

50

215

165

185

140

170

130

150

120

160

125

135

105

70

270

210

225

175

210

165

185

140

195

150

175

135

95

330

255

275

215

255

200

225

175

245

190

215

165

120

385

295

315

245

290

220

260

200

295

230

250

190

150

440

340

360

275

330

255

-

-

-

-

-

-

 


 
Tačiau laidų parinkimas pagal leistiną ilgalaikę srovę nėra ekonomiškas variantas. EĮĮT yra duodami ekonomiški srovės tankiai įvairių markių laidams ir kabeliams.
 
 
5 lentelė. Ekonomiškas srovės tankis A/mm²

Laidininko pavadinimas

Maksimalaus galingumo naudojimas Tm val. per metus

1000÷3000

3000÷5000

virš 5000

laidai ir šynos

vario

2,5

2,1

1,8

aliuminio

1,3

1,1

1,0

kabeliai su popieriaus ir laidai su gumos ir polichlorvinilo izoliacija

vario

3,0

2,5

2,0

aliuminio

1,6

1,4

1,2

kabeliai su gumine ir plastmasine izoliacija

vario

3,5

3,1

2,7

aliuminio

1,9

1,7

1,6

 


 
Esant maksimalaus galingumo išnaudojimui Tm daugiau kaip 1000val., elektros tinklų skerspjūviai turi būti parenkami pagal ekonomiškus srovės tankius.

UAB "Elektrotechnikos komponentai" © 2005 Visos teises saugomos.